Македонско свадбено видео најдобро во светот!!!

Македонската свадбена кинеаматографија е на врвот на светот. Светската видеографска заедница го прогласи видеото “Fly over Me” продуцирано и изработено од Baba 3d Studio за најдобро видео во светски рамки за 3-10-2019.

Оваа награда не е прва за ова студио, а нивната креативност и уметничка вредност неколку пати е наградувана во светски рамки. Честитки за целокупниот тим на Baba 3d Studio и посакуваме уште вакви награди. Бравооо!!!